Polityka prywatności

DEFINICJE

 1. Właściciel Serwisu – Paweł Staszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ITCare Paweł Staszewski, ul. Generała Sikorskiego 22, 32-590 Libiąż, NIP: PL6282024344, kontaktowy adres email: info@supermicro.com.pl.
 2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.itcare.pl.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właściciel Serwisu Firma:
  Paweł Staszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ITCare Paweł Staszewski, ul. Generała Sikorskiego 22, 32-590 Libiąż, NIP: PL6282024344,
  jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Właściciel Serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich Użytkowników.
 3. Właściciel Serwisu informuje, iż dane osobowe Użytkowników podane w formularzach kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług Serwisu. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi.
 4. Podanie przez Użytkownika jego danych w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże bez tych danych nie będzie możliwe wysłania formularza kontaktowego.
 5. Właściciel Serwisu informuje iż nie przekazuje, oraz nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych Użytkowników żadnym osobom trzecim, ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym na terenie Polski, jaki poza nim.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu wysłania formularza kontaktowego a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, chyba że serwery, na których Właściciel Serwisu przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 8. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z konkretnych usług Serwisu.
 9. Do poprawnego przesłania wiadomości z formularza kontaktowego Właściciel Serwisu potrzebuje m.in poniższych danych o Użytkowniku:
  1. imię i nazwisko użytkownika
  2. numer telefonu
  3. adres e-mail
 10. Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skontaktowanie się z Właścicielem serwisu pod adresem mailowym podanym w zakładce kontakt Serwisu.
 11. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym.
 12. Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione na Serwisie.
 13. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt używając formularza kontaktowego.

POLITYKA COOKIES

 1. Właściciel stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są przez serwer Właściciela na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisy na urządzeniach końcowych Użytkownika. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 3. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 4. Właściciel stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Odwiedzających;
  • statystycznym.
 5. Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na zastosowanie lub wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Właściciel wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.