Portfolio

Projekty nad którymi aktualnie sprawujemy opiekę jak i zrealizowane przez nas wdrożenia.

Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć interesującą pozycję.

Opieka informatyczna oraz wsparcie techniczne z zakresu informatyki i telekomunikacji.
Opieka informatyczna obejmuje administracje routerami dostępowymi
w sieci oraz innych urządzeń uczestniczących w realizacji
transmisji do klientów sieci „Jawnet.pl” takimi jak:
– Routery sieciowe ( BGP / OSPF / MPLS )
– Routery ( NAT / QoS )
– Systemy IDS / IPS
– Przełączniki sieciowe – dostępowe
Oraz serwery pomocnicze pracujące w systemie dostępowym sieci.

Obsługa informatyczna węzła wymiany danych EPIX.

Opieka i administracja serwerów dostępowych pracujących w sieci.
Serwery oparte na systemie operacyjnym Linux pracujące jako:
– Router dostępowy BGP do sieci Internet,
– Router zarządzania ruchem IP w sieci.

Opieka i administracja serwerów dostępowych pracujących w sieci.
Serwery oparte na systemie operacyjnym Linux pracujące jako:
– Routery dostępowe do sieci Internet (SLANMS),
– Routery zarządzania ruchem IP w sieci.

Obsługa informatyczna węzła wymiany danych EPIX.

Obsługa informatyczna oraz wsparcie techniczne z zakresu informatyki i telekomunikacji
Opieka informatyczna obejmuje administracje routerów, przełączników sieciowych
oraz serwerów dostępowych pracujących w firmie.
Doradztwo w sprawach zabezpieczeń oraz analizy systemów komputerowych.

Opieka i administracja serwerów dostępowych pracujących w sieci.
Serwery oparte na systemie operacyjnym Linux pracujące jako:
– Routery dostępowe do sieci Internet (ISAS),
– Routery zarządzania ruchem IP w sieci.

Wdrożenie centrali VoIP opartej na opensource Asterisk.

Wdrożenia telekomunikacyjne oraz informatyczne,
Doradztwo w zakresie rozwoju informatycznego/telekomunikacyjnego,
Zarządzanie siecią korporacyjną firmy,
Administracja i opieka nad Routerami i Serwerami dostępowymi.

Wdrożenia telekomunikacyjne oraz informatyczne,
Doradztwo w zakresie rozwoju informatycznego/telekomunikacyjnego,
Zarządzanie siecią korporacyjną firmy,
Administracja i opieka nad Routerami i Serwerami dostępowymi.

Obsługa informatyczna:
Opieka i administracja routerów dostępowych sieci,
Doradztwo informatyczne i telekomunikacyjne,
Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych.

Obsługa informatyczna:
Opieka informatyczna firmy,
Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dostępu do danych
i treści zawartych w sieci Internet,
Wdrożenia informatyczne i telekomunikacyjne w firmie.

Obsługa informatyczna:
Opieka informatyczna firmy,
Administracja infrastrukturą sieciową firmy
Doradztwo informatyczne.

Doradztwo informatyczne i telekomunikacyjne.

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie w ruchu infrastruktury telekomunikacyjnej firmy.

Obsługa informatyczna:
Zarządzanie routerami dostępowymi do sieci Internet,
Zarządzanie routerami dostępowymi wewnątrz sieci korporacyjnej firmy,
Obsługa serwerów monitoringu IP,
Obsługa i administracja sieci korporacyjnej opartej o technologie Światłowodową, Ethernet oraz WiFi,
Doradztwo oraz wdrożenia systemów informatycznych.

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie systemów informatycznych kancelarii w ciągłej pracy,
Doradztwo informatyczne,
Wdrożenia i aktualizacje oprogramowania pracującego w kancelarii.

Współpraca informatyczna.

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie systemów informatycznych firmy w ciągłej pracy,
Doradztwo informatyczne.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Doradztwo informatyczne,
Współpraca informatyczna.

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie systemów informatycznych firmy w ciągłej pracy,
Doradztwo informatyczne,
Wdrożenia informatyczne/telekomunikacyjne.

Obsługa informatyczna:
Wdrożenie i konfiguracja centrali telefonicznej VoIP,

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie systemów informatycznych firmy w ciągłej pracy,
Doradztwo informatyczne,
Wdrożenia informatyczne/telekomunikacyjne.

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie systemów informatycznych firmy w ciągłej pracy,
Doradztwo informatyczne,
Wdrożenia informatyczne/telekomunikacyjne.

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie systemów informatycznych firmy w ciągłej pracy,
Doradztwo informatyczne,
Wdrożenia informatyczne/telekomunikacyjne.

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie systemów informatycznych firmy w ciągłej pracy,
Doradztwo informatyczne,
Wdrożenia informatyczne/telekomunikacyjne.

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie systemów informatycznych firmy w ciągłej pracy,
Doradztwo informatyczne,
Wdrożenia informatyczne/telekomunikacyjne.

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie systemów informatycznych firmy w ciągłej pracy,
Doradztwo informatyczne,
Wdrożenia informatyczne/telekomunikacyjne.

Obsługa informatyczna:
Utrzymanie systemów informatycznych firmy w ciągłej pracy,
Doradztwo informatyczne,
Wdrożenia informatyczne/telekomunikacyjne.